جهت شکایت یا عدم رضایت از خدمات سایت و کالاها از طریق لینک تماس با ما و حضوری با ادرس و شماره های مندرج در آن ما را مطلع فرمایید.شایان ذکر است در اسرع وقت حداکثر ظرف 24 ساعت موضوع پیگیری و نتیجه مطلوب به شما اطلاع داده و اقدام می شود.