راهنمای دانلود از FOR3D.IR

پس از خرید و پرداخت  لینک دانلود به آدرس پست الکترونیکی(ایمیل) شما ارسال و به حساب کاربری در سایت FOR3D.IR شما اضافه خواهد شد.

توجه : مدت زمانی دانلود طرح 2 روز و تعداد دانلود 5 مرتبه می باشد. لطفا تا آخر متن را بدقت مطالعه فرمایید.

برای دانلود طرح خریداری شده از طریق حساب کاربری پس از ورود به حساب کاربری خود روی سفارشات و فاکتور ها کلیک نمایید.

در مرحله بعد روی نمایش آرشیو سفارشات قبلی کلیک نمایید.

روی سفارش تکمیل شده خود کلیک نمایید.

در مرحله آخر روی لینک دانلود کلیک نمایید.

جهت دانلود با نرم افزار (internet download manager (IDM  قبل از کلیک روی لینک دانلود حتما کلید INS ویا کلیدی که در بخش تنظیمات نرم افزار را مشخص کرده اید را نگه دارید وسپس روی لینک کلیک نمایید.

تعریف کلید در IDM به صورت زیر مطابق عکس